ลงทะเบียนเข้าระบบกักตัวดูแลตัวเองที่บ้านและระบบรับยาเจอแจกจบ(จำแนกให้ตามความเสี่ยงทางสุขภาพ)
หลังลงทะเบียนสำเร็จแล้วจะปรากฏข้อความเพื่อนัดวัน เวลาและสถานที่ ที่จะให้ท่านไปรับยา นำบัตรประชาชนและผล ATK ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับยา
ระบบเปิดรับลงทะเบียน 24 ชั่วโมง หากลงทะเบียนหลัง 16.00 น.จะได้รับบริการในวันถัดไป

ทำแบบทดสอบก่อนลงทะเบียน